Thông báo viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2016 "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Kính mời quý thầy cô viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2016 "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, chi tiết xem tại đây