Thông báo viết bài cho Hội thảo Khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở Nam Bộ trong tình hình hiện nay"

Kính mời quý thầy cô viết bài cho Hội thảo Khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở Nam Bộ trong tình hình hiện nay", chi tiết xem tại đây