Thông báo viết bài cho Bản tin Trí thức Bạc Liêu

Kính mời quí thầy cô viết bài cho Bản tin Trí thức Bạc Liêu. Xem chi tiết tại đây.