Thông báo viết bài cho Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF 2017) của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 02/TB-QLKH                                  Bạc Liêu, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

                                                             THÔNG BÁO

V/v viết bài tham gia “Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF 2017)”

 

Căn cứ Thông báo ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế sẽ phối hợp với Viện Tài chính Toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc), Đại học Aston (Vương Quốc Anh), Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) và Hiệp hội kế toán công chứng ACCA – Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF 2017);

Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF 2017) có sự tham dự của các diễn giả ở các Viện, Trường Đại học quốc tế nhằm tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và trao đổi các chủ đề của Kế toán và Tài chính, từ đó tạo lập một kênh trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật, tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế.

Hội thảo được dự kiến tổ chức vào ngày 15-16/6/2017. Thời gian đăng ký gửi bài viết và phí tham dự Hội thảo như sau:

1.     Thời gian:

-         Gửi phần tóm tắt:                              Trước ngày 28/02/2017

-         Gửi toàn văn bài viết:                         Trước ngày 31/3/2017

-         Thông báo bài viết được chấp nhận:    Ngày 15/4/2017

-         Đăng ký tham dự:                              Trước ngày 01/5/2017

2.     Phí tham dự Hội thảo:

-         Đăng ký trước ngày 17/4:                    200USD

-         Đăng ký sau ngày 17/4:                       250USD

-         Sinh viên:                                          150USD

Quý thầy cô viết bài và đăng ký tham dự Hội thảo xin vui lòng gửi về Phòng Quản lý khoa học qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để Phòng tập hợp và gửi đi.

                                                                              P. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                Phạm Đình Trí

                                                                                        đã ký

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn