GVCV điều chỉnh sai sót "Bảng tổng hợp KQRL" (mới)

Hiện các Bảng điểm tổng hợp Kết quả rèn luyện gửi về Văn phòng Khoa vẫn còn nhiều sai sót về thể thức trình bày văn bản.

 

Nay Khoa đưa ra 02 mẫu chuẩn của khối Đại học và Cao đẳng (bổ sung cột MSSV). Đề nghị GVCV làm theo mẫu.

 

  1. Đại học: files/khoa SP/Năm học 2016-2017/Cố vấn học tập/Mau_tong_hop_DH.xls

 

  2. Cao đẳng: files/khoa SP/Năm học 2016-2017/Cố vấn học tập/Mau_tong_hop_CD(1).xls

 

Hạn chót: ngày 13/03/2017 tại Văn phòng Khoa (nộp file và bản in).

KHOA SƯ PHẠM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 112, Đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781.3828127. Email: supham@blu.edu.vn