GVCV điều chỉnh sai sót "Bảng tổng hợp KQRL" (mới)

Hiện các Bảng điểm tổng hợp Kết quả rèn luyện gửi về Văn phòng Khoa vẫn còn nhiều sai sót về thể thức trình bày văn bản.

 

Nay Khoa đưa ra 02 mẫu chuẩn của khối Đại học và Cao đẳng (bổ sung cột MSSV). Đề nghị GVCV làm theo mẫu.

 

  1. Đại học: files/khoa SP/Năm học 2016-2017/Cố vấn học tập/Mau_tong_hop_DH.xls

 

  2. Cao đẳng: files/khoa SP/Năm học 2016-2017/Cố vấn học tập/Mau_tong_hop_CD(1).xls

 

Hạn chót: ngày 13/03/2017 tại Văn phòng Khoa (nộp file và bản in).

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn