MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2015- 2016

(DỰ THẢO)

 

1.      Lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng CB – VC; xây dựng mối đoàn kết nội bộ từ bộ máy Đảng đến chính quyền và các đoàn thể. Xây dựng Đảng bộ nhà trường thật sự trong sạch – vững mạnh.

2.      Lãnh đạo CB-VC làm việc theo pháp luật, thực hiện đúng quy chế, quy định của nhà trường đề ra. Thực hiện nghiêm đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên, đạo đức nhà giáo…

3.      Hoàn thiện một số quy định theo Quyết định 70/2014/TTg về việc ban hành điều lệ trường Đại học.

4.      Phân công chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo; có quy hoạch đào tạo đạt chuẩn và đào tạo bổ sung đáp ứng nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

5.      Áp dụng chương trình dạy tiếng Anh theo khung châu Âu cho khóa đào tạo từ 2015-2016 trở về sau, từng bước tiến tới quy định chuẩn đầu ra đạt trình độ B1 khung châu Âu.

6.      Xây dựng khung học phí đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2015-2016.

7.      Chỉ đạo xây dựng một số mã ngành tuyển sinh mới cho năm học 2016-2017.

8.      Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt Nghị định 108/CP về việc tinh giảm biên chế trong nhà trường.

9.      Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn và Đoàn Thanh niên CS HCM, chia tách tổ Công đoàn, Chi đoàn theo công tác chuyên môn. Công đoàn và Đoàn Thanh niên CS HCM- Chính quyền thực hiện: Bầu Bí thư Chi đoàn kiêm nhiệm các lớp trưởng các lớp từ năm học 2015-2016.

 Chỉ đạo, phát động phong trào thi đua chào mừng năm học mới, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 10  năm thành lập Trường Đại học Bạc Liêu.

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn