Hiện nay Kiến Ba Khoang đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sau đây là cách nhận biết bệnh và xử trí khi tiếp xúc với kiến Ba Khoang

Nguồn: Sưu tầm