Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Báo cáo công khai tài chính năm 2016 phong Ke hoach tai chinh 165
Công khai quyết toán năm 2012 phong Ke hoach tai chinh 569
Công khai dự toán thu chi năm 2013 phong Ke hoach tai chinh 511
Báo cáo công khai tài chính năm 2014 phong Ke hoach tai chinh 567

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 
SĐT:
Email: