Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Báo cáo công khai tài chính năm 2016 phong Ke hoach tai chinh 144
Công khai quyết toán năm 2012 phong Ke hoach tai chinh 558
Công khai dự toán thu chi năm 2013 phong Ke hoach tai chinh 504
Báo cáo công khai tài chính năm 2014 phong Ke hoach tai chinh 560

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 
SĐT:
Email: