TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI

VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

          Sáng ngày 20 tháng 06 năm 2016, tại phòng họp giao ban, trường Đại học Bạc Liêu tổ chức buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc.

          Thầy La Văn Chương - Phó trưởng phòng TCCB, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, thông qua Quyết định bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ quản lý cho các đồng chí:

          1. ThS. Trần Nhật Bằng - Giữ chức vụ Phó trưởng khoa Kinh tế-Luật;

          2. NCS. Tiền Hải Lý - Giữ chức vụ Trưởng khoa Nông nghiệp;

          3. Thầy Huỳnh Kim Quy - Giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm TTTV.

          Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.

          NGƯT.TS Trần Văn Chiêu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, TS. Võ Hoàng Khiêm - Phó bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng cùng trao Quyết định và hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm lại.

          Trong nhiệm kỳ vừa qua, các đổng chí được bổ nhiệm lại lần này đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, phát huy vai trò của người lãnh đạo, tiếp tục xây dựng và phát triển đơn vị của mình phụ trách. Trong nhiệm kỳ tới, chúng ta tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ có nhiều đột phá hơn nửa trong công tác điều hành quản lý, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị mình nói riêng và trường Đại học Bạc Liêu nói chung.

 

Tin : Nghĩa Huỳnh