TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
 
 
     Ngày 10/09, tại Hội trường CS2, Đảng bộ trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đại biểu là cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên chức và người lao động của trường.
 
 
     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên triển khai các nội dung cốt lỗi và những điểm mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, thông tin về tình hình thời sự chính trị trong và ngoài nước, thông tin về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo…
 
     Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên chức và người lao động là lực lượng có vai trò quan trọng góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
 
Tin và Ảnh: Hữu Nghĩa