TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV
DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM II,III, NĂM HỌC 2016-2017

          Thực hiện Công văn 3836 /BGDĐT-CTHSSV, ngày  8 tháng  8 năm 2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 - 2017. Thực hiện Kế hoạch năm học 2016-2017, trường Đại học Bạc Liêu tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017 dành cho hơn 1000 sinh viên khóa II, III từ ngày  27 tháng 09 đến ngày 13 tháng 10 năm 2016.

          Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm nay, sinh viên được các báo cáo viên là lãnh đạo Ban giám hiệu nhà trường, các bộ phận có liên quan, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh giới thiệu 7 chuyên đề, tổng cộng 28 tiết/ 1 lớp .

          Các nội dung sinh viên được tiếp cận bao gồm : Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Chủ quyền biển, đảo; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2021; Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, văn hóa giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" trên Internet; Chương trình công tác Đoàn, Hội...

          Tuần sinh hoạt công dân - HSSV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng dành cho toàn thể sinh viên nhà trường, giúp cho sinh viên kịp thời nắm bắt những thông tin thời sự chính trị, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

 

Tin và Ảnh: Hữu Nghĩa