KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

         

          Chiều ngày 7 tháng 10 năm 2016, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã diễn buổi lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Đại diện hai trường, Tiến sĩ Trần Văn Chiêu - Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu và Tiến sĩ Trần Công Chánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu cùng chủ trì lễ ký kết.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác         

          Sau buổi họp mặt và bàn bạc dựa trên chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu cần thiết, Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thống nhất đi đến thỏa thuận, hợp tác lâu dài, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đơn vị đào tạo trên cùng địa bàn tỉnh bạc Liêu nhằm khai thác thế mạnh của mỗi bên, hướng đến cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà và các nội dung khác có liên quan.

          Bắt đầu từ năm học 2016 - 2017, Trường đại học Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thỏa thuận sẽ phối hợp với nhau ở một số nội dung như: Công tác đào tạo liên thông; trao đổi giảng viên; cơ sở vật chất; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

          Về mặt công tác đào tạo, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo phối hợp theo hướng: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thực hiện đào tạo trình độ bậc trung cấp, Trường Đại học Bạc Liêu thực hiện đào tạo liên thông đạt trình độ đại học.

          Về việc trao đổi giảng viên, nếu giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật bạc Liêu đáp ứng những quy định về chuyên môn của Trường Đại học Bạc Liêu thì được mời tham gia giảng dạy những môn học của các ngành học do hai trường liên kết đào tạo.

          Về cơ sở vật chất, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật bạc Liêu hỗ trợ Trường Đại học Bạc Liêu cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học như: phòng học, trại thực nghiệm (nếu có) trong quá trình các lớp liên kết học tại trường.

          Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sinh viên hai trường

          Sự hợp tác giữa Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh, sinh viên trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và cũng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu  xã hội trong diều kiện hiện nay.

                                  Tin &ảnh: N.M