HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

         Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, NGƯT.TS. Trần Văn Chiêu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu đã tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam học Lần thứ 5. Cùng tham dự có bốn giảng viên Khoa Sư phạm thuộc chuyên ngành Văn hóa học, Việt Nam học.

         Hội thảo lần này do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trên cơ sở phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội và các bộ, ngành TW, có hơn 100 nhà nghiên cứu quốc tế, hơn 500 nhà khoa học trong nước, tới dự và chỉ đạo Hội thảo có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam  phát biểu tại phiên khai mạc.

         Các vấn đề báo cáo và thảo luận tại Hội thảo được chia thành 6 tiểu ban:

         - Tiểu ban 1: Ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế

         - Tiểu ban 2: Nguồn lực văn hóa

         - Tiểu ban 3: Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

         - Tiểu ban 4: Chuyển giao tri thức và công nghệ

         - Tiểu ban 5: Kinh tế và sinh kế

         - Tiểu ban 6: Bến đổi khí hậu

         NGƯT.TS. Trần Văn Chiêu tham dự và thảo luận trong tiểu ban 3, bàn về Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Các giảng viên Khoa Sư phạm thuộc chuyên ngành Văn hóa học, Việt Nam học tham dự tiểu ban 2, thảo luận về nguồn lực văn hóa.

         Hội thảo đã bàn sâu về những vấn đề quyết định trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Việt Nam như: Giao lưu văn hóa, đối ngoại, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, tự chủ đại học… Các bài báo cáo của các học giả và ý kiến thảo luận của các nhà khoa học đã đưa ra được những khuyến nghị hữu ích, thiết thực cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam.

         Quý vị có thể tham khảo tại Trung tâm thông tin thư viện-Trường ĐH Bạc Liêu