ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU THAM GIA HỘI THI 

"TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BHXH, BHYT TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2016"

 

          Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đồng thời cùng với các ngành chức năng đưa nội dung tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân; thực hiện kế hoạch của liên ngành Bảo hiểm Xã Hội Bạc Liêu và Tỉnh đoàn Bạc Liêu, về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tỉnh Bạc Liêu năm 2016, Hội thi đã diễn ra vào ngày 20/12/2016 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu.

          Hội thi năm nay thu hút 10 đội tham gia ở các đơn vị Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Bạc Liêu. Được sự cho phép của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn trường Đại học Bạc Liêu đã cử đội tham gia với 09 thành viên là cán bộ, đoàn viên đang học tập và công tác tại trường, do đồng chí Huỳnh Hữu Nghĩa làm trưởng đoàn.

          Các đội phải lần lượt tham gia ở 03 nội dung: Phần thi giới thiệu “Tiểu phẩm tuyên truyền”, phần thi trả lời câu hỏi và phần thi hùng biện. Nội dung hội thi năm nay xoay quanh các chủ đề: những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; Luật BHXH sửa đổi năm 2014 về chính sách BHXH tự nguyện, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản liên quan đến chính sách BHYT tự đóng theo hộ gia đình, BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo...

          Kết thúc Hội thi, đội Trường Đại học Bạc Liêu đã đạt được giải nhất Hội thi và giải nhất phần thi hùng biện do đồng chí Lưu Thị Ánh Hồng thực hiện trong tổng số 10 đội dự thi năm 2016.

          Hội thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tỉnh Bạc Liêu năm 2016” nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức nhân dân về chính sách pháp luật BHYT, giúp cho nhân dân nhận thức rõ đây là trụ cột chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đã và đang triển khai thực hiện.

 

Tin: Nguyễn Hoàn Em