TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

           Nhằm mục đích hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn trong công việc chuyên môn cũng như công tác lãnh đạo, sáng ngày 06 tháng 02 năm 2017, tại cơ sở 1, Trường Đại học Bạc Liêu triển khai các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể:

           - Ông Trần Tấn Đạt, Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Lý luận chính trị.

           - Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Đào tạo, giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.

           - Ông Tô Vĩnh Sơn, Phó trưởng khoa Kinh tế - Luật, tái bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Kinh tế - Luật.

           Sau khi trao quyết định, Ban Giám hiệu đã tặng hoa chúc mừng và mong các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm sẽ công tác tốt hơn ở vị trí mới của mình.

Tin và ảnh: Ngọc Mẫn