NGHIỆM THU NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ PHẦN MỀM TỔ CHỨC THI TIN HỌC THEO QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

        Căn cứ thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Thông tin Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Căn cứ thông tin số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Bạc Liêu đã thực hiện việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và phần mềm tổ chức thi Tin học cho 6 mô đun cơ bản và 3 mô đun nâng cao.

Hội đồng nghiệm thu       

        Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30/3/2017, tại phòng bảo vệ Luận văn – lầu 3 Trung tâm thông tin thư viện  - Trường Đại học Bạc Liêu, hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi và phần mềm tổ chức thi Tin học đã diễn ra. Thành viên hội đồng là đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Bạc Liêu. Về phía khách mời có TS.Trần Văn Chiêu – hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, tất cả cán bộ và giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

 

        TS. Ngô Đức Lưu và CN. Lê Quốc Bảo đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo nội dung chính của ngân hàng câu hỏi và phần mềm tổ chức thi Tin học, đồng thời chạy thử chương trình trước hội đồng.

 

        Các thành viên hội đồng và khách mời đã đóng góp ý kiến cho ngân hàng câu hỏi và phần mềm tổ chức thi một cách sâu sát, nhiệt tình và nghiêm túc. Đại diện nhóm nghiên cứu cũng giải trình, làm rõ những câu hỏi của hội đồng; đồng thời tiếp thu và chỉnh sửa một số góp ý hợp lý của hội đồng.

        Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá và kết quả 100% đồng ý với ngân hàng câu hỏi và phần mềm tổ chức thi Tin học do Khoa Công nghệ thông tin thực hiện. Buổi nghiệm thu đã kết thúc thành công tốt đẹp và hiệu quả.

 

Tin: N.Thảo

Ảnh: N.Mẫn