TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

           Thực hiện theo chủ trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đáp ứng tốt vai trò nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường, sáng ngày 03 tháng 4 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu đã trao Quyết định bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ quản lý cho bà Lê Hồng Kha.

           Bà Lê Hồng Kha tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm lại.

           NGƯT.TS Trần Văn Chiêu, Hiệu trưởng đã tặng hoa chúc mừng và mong muốn bà Lê Hồng Kha tiếp tục phấn đấu góp sức cùng tập thể Trung tâm TT-TV có nhiều đổi mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đáp ứng được sự phát triển của trường hiện tại và trong những năm tiếp theo.

Tin: Tiến Thành

Ảnh:  Ngọc Mẫn