TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV

           Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT - CTHSSV ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017 và Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho 869 sinh viên của các khoa Sư phạm, Nông nghiệp, Kinh tế - Luật và Công nghệ thông tin trình độ đại học, cao đẳng năm cuối.

           Sáng ngày 11/4/2017, tại Giảng đường A, cơ sở 1, Trường Đại học Bạc Liêu, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - đồng chí Nguyễn Bình Tân, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu được mời đến báo cáo chuyên đề với sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương và thông tin về vấn đề bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo của Tổ quốc.

           Chiều cùng ngày, tại Hội trường cơ sở 2, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc đã thông tin với sinh viên về xu hướng phát triển và nhu cầu sử dụng lao động của các ngành Kinh tế, Sư phạm, Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ... trong tỉnh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

           Tiếp tục những ngày sau, đại diện Phòng Đào tạo, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Bạc Liêu sẽ sinh hoạt với các chuyên đề còn lại như:

           - Thông tin về các vấn đề liên quan đến đào tạo. Hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ tốt nghiệp, điều kiện để được phát bằng tốt nghiệp. Các cơ hội học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường.

           - Thông tin về các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên như quy trình cấp phát bằng tốt nghiệp, trả các hồ sơ sinh viên. Tiếp thu ý kiến đóng góp của sinh viên khóa cuối liên quan đến công tác sinh viên, công tác đào tạo.

           - Hướng dẫn các thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn, kết hợp Hội cựu sinh viên trường chia sẻ những kinh nghiệm sau khi ra trường, lồng ghép triển khai thông tin tuyển dụng của một số doanh nghiệp đến sinh viên.

           Tuần sinh hoạt công dân - HSSV bắt đầu từ ngày 11/4/2017 đến hết ngày 14/4/2017, nhằm trang bị kiến thức thực tiễn, bổ ích về kinh tế, chính trị và xã hội cho sinh viên cũng như nhu cầu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

 

Tin: N.M