Họp Ban chấp hành Đảng ủy bàn về công tác tổ chức cán bộ

 

          Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu về việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 24/5/2017, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Chiêu, Bí thứ Đảng ủy nhà trường.

 

 

          Căn cứ  kết quả lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện qua các bước:

                    - Bước 1 các cán bộ chủ chốt của trường thực hiện

                    - Bước 2 do Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện  

          Kết quả cuối trình để Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo Trường là danh sách gồm các đồng chí được giới thiệu vào các chức danh:

                    - Chức danh Hiệu trưởng: gồm 1 đồng chí

                    - Chức danh Phó Hiệu trưởng: gồm 4 đồng chí

 

 

          Quá trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai giúp nhà trường có nguồn cán bộ kế thừa bổ sung vào đổi ngũ lãnh đạo góp phần để nhà trường phát triển bền vững./.          

   

Tin: Tiến Thành

Ảnh: Ngọc Mẫn

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn