NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

 

     Thực hiện nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2016-2017, chiều ngày 25/5/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu đề tài “Tác động của vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp đến hoạt động kinh doanh của các công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” do ThS. Lê Thanh Tùng – Giảng viên Khoa Kinh tế-Luật thực hiện.

 

Chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung

 

     Hội đồng nghiệm thu gồm TS Võ Hoàng Khiêm – Trường Đại học Bạc Liêu làm Chủ tịch hội đồng, Phản biện 1 – ThS. Trịnh Hoàng Sơn, Khoa Kinh tế - Luật, Phản biện 2 – ThS. Trương Thị Bé, Khoa Kinh tế- Luật, Ủy viên – ThS. Dương Tú Dung, Khoa Kinh tế - Luật, Thư ký khoa học – ThS. Thi Thị Mỹ Duyên, khoa Kinh tế - Luật và một số thành viên cùng tham gia hội đồng.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu

     Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng (quantitative method), tác giả đã đánh giá, so sánh và thảo luận kết quả nghiên cứu về mức độ tác động của các yếu tố vốn xã hội bên ngoài đến các hoạt động kinh doanh (đầu vào, sản xuất, đầu ra) của các Công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Các thang đo của nhóm biến độc lập và nhóm biến phụ thuộc lần lượt được đánh giá bằng các công cụ hệ số tin cậy, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy vốn xã hội  bên ngoài doanh nghiệp có tác động đến (1) hoạt động đầu vào như thuận lợi trong việc xin cấp phép, huy động vốn triển khai dự án và tìm kiếm nhà tư vấn phát triển dự án; (2) hoạt động sản xuất như đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; (3) hoạt động đầu ra như thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới phân phối, tiếp thị và bán hàng.

     Kết quả nghiên cứu của tác giả dùng làm cơ sở dữ liệu tham khảo cho các Công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để đối chiếu, điều chỉnh chiến lược quản lý mối quan hệ mạng lưới bên ngoài một cách hiệu quả hơn.

     Đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu loại Khá.

 

                                                                                                Tin: Nguyễn Anh Thúy       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn