Cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo

 

     Thực hiện Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Trường Đại học Bạc Liêu tiến hành đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng và đại học theo Kế hoạch năm học 2016 – 2017.

 

 

     Trên cơ sở lập kế hoạch, thu thập thông tin minh chứng liên quan đến sự cần thiết cập nhật chương trình, đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đào tạo đang thực hiện, các khoa chuyên môn dự thảo nội dung cần sửa đổi, bổ sung điều chỉnh thay thế hay loại khỏi chương trình đào tạo.

     Từ ngày 12/6 đến 16/6 /2017, Hội đồng khoa học và đào tạo trường tiến hành xem xét và thông qua nội dung đánh giá và cập nhật của 13 chương trình đào tạo cao đẳng và đại học của các ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Việt Nam học, Hướng dẫn du lịch, Công nghệ thông tin, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Kế toán tổng hợp, Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng.

 

 

     Cấu trúc chương trình được cập nhật, sửa đổi theo hướng thuận lợi, có nhiều khả năng lựa chọn cho người học theo hướng giảm thời lượng lý thuyết, tăng thời lượng thảo luận, thực hành, thực nghiệm, thực tập và bổ sung thời lượng tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo gắn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội.Chương trình mới sẽ được áp dụng từ năm học 2017 -2018.   

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn