Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2016 – 2017, chiều ngày 6/7/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài: “Thử nghiệm sản xuất giống cá Rô (Anabas testudineus) và cá Mè trắng (Hypophthalmychthis molitrix) tại Trường Đại học Bạc Liêu” do TS. Tiền Hải Lý -Trường Đại học Bạc Liêu làm chủ nhiệm đề tài.

     Hội đồng nghiệm thu gồm: ThS. Phạm Hoàng Minh, Sở Khoa học và công nghệ Bạc Liêu – Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thu Dung, Trung tâm Khuyến ngư Bạc Liêu – Phản biện 1; ThS. Nguyễn Văn Hoàng, Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu – Phản biện 2; TS. Mai Nam Hưng, Trường Đại học Bạc Liêu - Ủy viên Hội đồng; TS. Trần Thị Bé, Trường Đại học Bạc Liêu – Thư ký; Đại diện Phòng Quản lý khoa học cơ sở, sở Khoa học và công nghệ Bạc Liêu và một số thành viên cùng tham gia Hội đồng.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu

     Nhằm xác định tỉ lệ phối hợp nguồn nước ngầm thích hợp cho giai đoạn phát triển phôi đến cá bột của quy trình sản xuất giống cá nước ngọt, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Bạc Liêu, đề tài được thực hiện với 2 loài cá rô và cá mè trắng. Quá trình thí nghiệm cả 2 loài được bố trí thành 5 nghiệm thức, 3 lần lặp lại với các công thức pha nước ngầm (NN) và nước sông Hậu (NSH) lần lượt với tỉ lệ: 100%NN; 75%NN/25%NSH; 50%NN/50%NSH; 25%NN/75%NSH; 100%NSH.

     Kết quả cụ thể như sau:

     -  Đối với cá rô: tỷ lệ thụ tinh của trúng cá rô đạt từ 84,3-85,3% và tỉ lệ nở của trứng ở mức khá cao (87,7-90%), tỷ lệ sống của cá bột từ 52,3-54,3%, giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

     -  Đối với cá mè trắng: Tỷ lệ thụ tinh của trứng đạt từ 78-79,3%, tỷ lệ nở tử 41-54%, tỷ lệ sống của cá bột là 8-13,4% và sự khác biệt giữa các nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê.

     Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nước ngầm tại Trường Đại học Bạc Liêu sau khi qua xử lý hoàn toàn có thể được sử dụng cho sản xuất giống cá rô và cá mè trắng đến giai đoạn cá bột, đáp ứng tốt cho nhu cầu dạy và học một số học phần có liên quan. Tuy nhiên, do độ kềm và độ cứng của nguồn nước ngầm khá cao, có ảnh hưởng đến tỉ lệ dị hình của cá bột. Do đó cần nghiên cứu ảnh hưởng của của các yếu này  đến tỉ lệ dị hình của cá bột đến khi sử dụng thức ăn ngoài.

     Kết quả đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại: Khá.

Tin và ảnh: Phạm Hồng Đấu

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn