Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2016 – 2017, chiều ngày 12/7/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài: “Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn mới tại tỉnh Bạc Liêu đến 2025” do TS. Võ Hoàng Khiêm - Trường Đại học Bạc Liêu làm chủ nhiệm đề tài.

     Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Phan Văn Đàn, Sở Tài chính Bạc Liêu – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Trịnh Hoàng Sơn, Trường Đại học Bạc Liêu – Phản biện 1; ThS. Trương Thị Bé, Trường Đại học Bạc Liêu – Phản biện 2; TS. ThS. Nguyễn Thị Phương, Trường Đại học Bạc Liêu - Ủy viên Hội đồng; ThS. Thi Thị Mỹ Duyên, Trường Đại học Bạc Liêu – Thư ký; Phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Bạc Liêu và một số thành viên cùng tham gia Hội đồng.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu

 

     Trên cơ sở lý luận về nguồn lực tài chính về xây dựng Nông thôn mới (NTM), ý nghĩa và quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; trên cơ sở về kết quả xây dựng NTM tại tỉnh Bạc Liêu đến năm 2016, đề tài đã hệ thống cơ sở lý luận về nguồn lực tài chính, sử dụng nguồn lực tài chính, định hướng đầu tư, đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM tại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010 – 2016.

     Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài nghiên cứu đã đề ra hệ thống giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, tồn tại trong xây dựng NTM tại tỉnh Bạc Liêu.

     Đối với hạ tầng kinh tế thì các giải pháp cụ thể huy động vốn ứng trước của người tiêu dùng và phát hành trái phiếu xây dựng hạ tầng đối với những hạ tầng kinh tế có doanh thu được đề xuất  tiến hành. Bên cạnh đó, cần đầu tư tìm kiếm nguồn vốn tài trợ không hoàn lại cho các dự án, hạ tầng không có doanh thu hoặc doanh thu không đáng kể mang tính chất phúc lợi xã hội.

     Đối với cơ sở hạ tầng xã hội có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống nhân dân cần được thể chế hóa việc huy động các nguồn lực tài chính vừa tạo nguồn thu bổ sung ngân sách nhà nước, vừa hợp lòng dân như: Chính sách đầu tư hỗ trợ từ nhà nước; huy động các nguồn lực từ nước ngoài; thực hiện xã hội hóa.

     Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ đồng bộ cũng cần được thực hiện nhằm tối ưu hóa hệ thống giải pháp như: Phát huy vai trò của nông dân, phát huy vai trò của Hội cựu chiến binh, hoàn chỉnh quy hoạch để xây dựng nông thôn mới, đào tạo cán bộ chuyên trách để triển khai chương trình.

     Với hệ thống giải pháp của đề tài nghiên cứu khi được triển khai đến năm 2020 bộ mặt nông thôn mới Bạc Liêu sẽ thay đổi rõ rệt theo hướng văn minh – hiện đại.

     Kết quả đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại: Khá.

 

Tin và ảnh: Phạm Hồng Đấu

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn