HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU NĂM HỌC 2017-2018

         Thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2017-2018, ngày 15 tháng 9 năm 2017 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức buổi Hội nghị khoa học và công nghệ năm học 2017-2018 do TS Trần Văn Chiêu – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường chủ trì.

         Đến dự Hội nghị gồm có: TS Trần Mạnh Hùng, TS Võ Hoàng Khiêm, ThS Phạm Đình Trí – Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và một số thành viên trong Hội đồng Khoa học; Lãnh đạo các khoa, đơn vị trực thuộc, đại diện giảng viên các khoa, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh đến dự Hội nghị.

         Hội nghị khoa học và công nghệ năm học 2016-2017 được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của Trường trong năm học 2016-2017 đồng thời đề ra định hướng cụ thể nhiệm vụ cho hoạt động trong năm học mới 2017-2018.

         Thường trực Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường, ThS Phạm Đình Trí đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt còn hạn chế trên các hoạt động: nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hội thảo và tập huấn chuyên môn và thông tin khoa học - giáo dục.

         Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong hoạt động khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

         Nhiều ý kiến của các Đại biểu tham dự đóng góp cho Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018 của Trường, các ý chủ yếu kiến tập trung vào các vấn đề:

 

         - Nghiên cứu khoa học cần đánh giá khả năng chuyển giao khoa học công nghệ thông qua việc đánh giá nhu cầu xã hội.

         - Đầu tư nguồn lực cho hoạt động khoa học công nghệ của Trường thông qua việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường; Kiến nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo có giải pháp nâng hạn mức kinh phí đề tài.

         - Cần có nhiều hơn nữa những chính sách, chế độ ưu đãi nhằm khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ Trường phát triển như định mức giờ chuẩn cho các hoạt động báo cáo chuyên đề, sinh hoạt học thuật của giảng viên.

         TS Trần Văn Chiêu đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Đại biểu và giảng viên đồng thời nhấn mạnh một số định hướng cụ thể cho hoạt động khoa học công nghệ của Trường trong năm học 2017-2018: Trước tiên nghiên cứu khoa học cần đáp ứng nhu cầu dạy và học, ưu tiên có sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học để làm khóa luận tốt nghiệp. Các nghiên cứu cần kết hợp với doanh nghiệp, có đánh giá nhu cầu xã hội để nâng cao khả năng ứng dụng chuyển giao kết quả hoặc thương mại hóa kết quả sau nghiên cứu. Tiến sĩ cũng đề xuất các Khoa, Hội đồng khoa cần xây dựng định hướng hoạt động khoa học của khoa, chú trọng các công tác tổ chức Hội thảo và tích cực hơn trong hoạt động sáng tạo khoa học của Tỉnh.

Tin: Phạm Hồng Đấu;

Ảnh: Ngọc Mẫn

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn