TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHOA KINH TẾ-LUẬT

       Thực hiện Chiến lược lược phát triển trong giai đoạn 2015-2020 và tiếp tục kiện toàn nhân sự, tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo quy chế  tổ chức hoạt động của Trường đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong thời gian qua bên cạnh sự cố gắng nổi bật trong đầu tư trang bị về CSVC phục vụ dạy và học, Trường Đại học Bạc Liêu đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; đề bạt, bổ nhiệm xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý.

       Thực hiện kế hoạch chung, ngày 23/10/2017, Trường Đại học Bạc Liêu đã trao quyết định bổ nhiệm cho TS. Tô Vĩnh Sơn, phó trưởng Khoa Kinh tế-Luật giữ chức vụ trưởng khoa nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022).

       Khoa Kinh tế -Luật là một trong những khoa được thành lập rất sớm, đã có quá trình xây dựng, phát triển gắn liền với sự phát triển của nhà trường trong hơn 10 năm qua. Trong thành tích của Trường có sự đóng góp quan trọng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa Kinh tế - Luật. Hiện nay khoa đang đào tạo 3 ngành đại học, 01 ngành cao đẳng chính quy và 01 ngành đại học liên thông với số lượng gần 1.000 sinh viên.

       Với sự quan tâm toàn diện của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, việc hoàn thiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo giúp cho Khoa Kinh tế - Luật có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình, góp sức cùng toàn trường trên con đường xây dựng và phát triển./.     

Tin: Tiến Thành

Ảnh: Ngọc Mẫn

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn