HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018

 

        Thực hiện kế hoạch năm học mới, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII; năm học nhà trường cùng toàn ngành tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp với nội dung, yêu cầu, bước đi phù hợp với điều kiện của trường, của địa phương; chiều ngày 03/11/2017 Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018 nhằm đánh giá những thành tích mà toàn trường đã đạt được trong thời gian qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới và một số định hướng lớn của nhà trường trong việc thực hiện chiến lược đến năm 2020.

  

 

        Dự Hội nghị có đông đủ các công chức, viên chức và người lao động của nhà trường. Tập thể đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí: Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban thanh tra nhân dân điều hành Hội nghị.

        Sau các báo cáo do Đoàn chủ tịch trình bày, Hội nghị đã dành thời gian cho lãnh đạo trường và các đại biểu thảo luận về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017–2018. Ngoài những trao đổi về các vấn đề cụ thể của năm học, những đề xuất, những trăn trở khi bàn về các nội dung liên quan đến định hướng, giải pháp có tính đột phá trong tổ chức, bộ máy, tuyển sinh đào tạo để nhà trường phát triển bền vững trong những năm tiếp theo vẫn là những ý kiến xuyên suốt trong suy nghĩ của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

  

        Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn đã ký hợp đồng trách nhiệm để toàn trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

 

        Qua Hội nghị, mỗi công chức, viên chức và người lao động càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, đoàn kết phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua những khó khăn, khắc phục những hạn chế để Trường Đại học Bạc Liêu tiếp tục phát triển đáp ứng niềm tin của lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu và Trường là một trong những địa chỉ tin cậy khi học sinh trong khu vực lựa chọn vào tiếp tục con đường học vấn sau khi tốt nghiệp THPT.

                                                                     Tin: Nguyễn Tiến Thành

Ảnh: Ngọc Mẫn 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn