HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH "NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO"

       Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, ngày 16/11/2017, Hội đồng Khoa học-Đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức thẩm định giáo trình “Năng lượng tái tạo” của TS. Nguyễn Văn Tho Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Bạc Liêu chủ biên

       Hội đồng thẩm định gồm: TS. Trần Văn Chiêu- Trường Đại học Bạc Liêu- Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS.Bùi Thị Nga, Trường Đại học Cần Thơ – Phản biện 1; TS. Dương Văn Nhã, Trường Đại học Kiên Giang– Phản biện 2; TS. Phan Hồng Thái, khoa Nông nghiệp - Ủy viên; ThS. Lâm Quốc Huy, khoa Nông nghiệp – Thư ký Khoa học; Phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Bạc Liêu và một số thành viên cùng tham gia Hội đồng.

TS. Nguyễn Văn Tho – Chủ biên báo cáo trước Hội đồng

       Giáo trình “Năng lượng tái tạo” được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về các loại năng lượng tái tạo, vai trò của chúng đối với môi trường cũng như tiềm năng và lợi ích khi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trong dân dụng và công nghiệp. Để đa dạng hóa nguồn tài liệu học thuật cho học viên- sinh viên, giảng viên đam mê yêu thích môn học về môi trường, nhóm biên soạn đã tham khảo, tổng hợp kiến thức, chọn lọc từ nhiều nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài.

PGS.TS. Bùi Thị Nga – Khoa Nông nghiệp – trường Đại học Cần Thơ nhận xét giáo trình

       Nội dung giáo trình “Năng lượng tái tạo” gồm 8 chương.

       Nhu cầu năng lượng và tầm quan trọng của nguồn năng lượng tái tạo.

       Năng lượng mặt trời (Solar energy)

       Năng lượng gió (Wind power)

       Năng lượng thủy điện (Hydroelectricity)

       Năng lượng sinh khối (Biomass)

       Năng lượng địa nhiệt (Geothermal energy)

       Năng lượng hydro (hydropower)

       Năng lượng đại dương (marine energy)

       Mỗi chương trình bày từ kiến thức tổng quan đến những đặc điểm riêng biệt của từng loại năng lượng một cách chi tiết mạch lạc, dẫn chứng bằng số liệu và nhiều hình ảnh minh họa. Giáo trình được cấu trúc cân đối giữa các phần nội dung kiến thức, câu hỏi ôn tập, định hướng nghiên cứu cho sinh viên. Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả của nhóm biên soạn và đề nghị xuất bản để phục vụ cho việc học tập nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên các lớp khoa Nông nghiệp.

       Kết quả thẩm định giáo trình được Hội đồng đánh giá và xếp loại: Tốt

 

 

Tin và ảnh: Nguyễn Anh Thúy

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn