TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ  CHỨC BỘ MÁY VÀ BỔ NHIỆM,

BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO

             Thực hiện kế hoạch hoàn thiện tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; sau khi được hiệp y của Sở Nội vụ, ngày 18/12/2017, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức công bố các quyết định:

        I. Về công tác tổ chức bộ máy

                    1. Thành lập Phòng Tổ chức- Hành chính trên cơ sở sáp nhập 2 phòng: Phòng Hành chính-Quản trị và Phòng Tổ chức cán bộ

                    2. Thành lập Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trên cơ sở sáp nhập 2 phòng: Phòng Quản lý khoa học và Phòng Hợp tác quốc tế

                    3. Đổi tên Khoa Kinh tế-Luật thành khoa Kinh tế

4. Đổi tên Bộ môn Giáo dục thể chất- Quốc phòng thành Bộ môn Giáo dục thể chất

 

        II. Về công tác cán bộ

1. Bổ nhiệm ông Ngô Đức Lưu, phó trưởng Khoa CNTT giữ chức vụ Trưởng khoa CNTT;

2. Bổ nhiệm ông Hồ Văn Thọ, giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức–Hành chính;

3. Bổ nhiệm ông La Văn Chương, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức–Hành chính;

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức–Hành chính;

5. Bổ nhiệm ông Phạm Đình Trí, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế;

6. Bổ nhiệm lại ông Đường Vĩnh Lỳ, Phó trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính

7. Bổ nhiệm lại ông Phan Anh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ

8. Bổ nhiệm lại bà Diệp Hồng Phước, Phó trưởng khoa Sư phạm

9. Bổ nhiệm lại ông Huỳnh Liêu Quảng, Phó trưởng bộ môn Giáo dục thể chất

 

                                                           Tin và ảnh: Phòng CTCT-QLSV 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn