HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI "THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHÉP

            Thực hiện kế hoạch Khoa học – Công nghệ năm 2016-2017, chiều ngày 15/12/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu đề tài:Thử nghiệm sản xuất giống cá Chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) tại Trường Đại học Bạc Liêu”do TS. Tiền Hải Lý và cộng sự Khoa Nông nghiệp phối hợp thực hiện.

            Hội đồng nghiệm thu gồm TS Trần Văn Chiêu – Trường Đại học Bạc Liêu làm Chủ tịch hội đồng, Phản biện 1 – TS. Mai Nam Hưng, Phản biện 2 – TS. Trần Thị Bé, Ủy viên – ThS. Đoàn Vũ Phong, Thư ký khoa học – ThS. Dương Hải Toàn, Khoa Nông nghiệp và một số thành viên cùng tham gia hội đồng

            Cá Chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) - nhóm cá trứng dính – là một trong những giống cá nhậpnội được nuôi phổ biến ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay.  Chất lượng nước được xem là yếu tố định đến các chỉ tiêu sản xuất giống cá như tỉ lệ nở, tỉ lệ dị hình, tỉ lệ sống của cá bột,…vì nó có thể gây tác dụng xấu trong khâu ấp trứng nếu nồng độ sắt (Fe), độ cứng cao hơn mức cho phép. Nhận thấy loại cá này có thể thích nghi với nguồn nước ngầm của địa phương nên tác giả đã tiến hành thực hiện nghiên cứu thay thế hoàn toàn nước ngọt Sông Hậu (NNSH) bằng nguồn nước ngầm (NNN) để thử nghiệm sản xuất.

            Thí nghiệm được bố trí trên 4 nghiệm thức với 3 lần lặp lại, tỉ lệ 300 trứng/ thí nghiệm và được ấp bằng mô hình sản xuất giống do nhóm nghiên cứu tự thiết kế. NNN sau khi được xử lý và pha với NNSH theo tỉ lệ 100%, 75%, 50%, 25% và 0% (đối chứng). Kết quả nghiên cứu cho thấy (1) yếu tố môi trường nước của NNN và NNSH đều nằm trong khoảng thích hợp để sản xuất giống cá Chép. Tuy nhiên độ cứng của NNN có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ dị hình của cá bột. (2) NNN tại Trường Đại học Bạc Liêu sau khi lắng lọc, xử lý hóa chất thì hoàn toàn có khả năng phục vụ giảng dạy các học phần sản xuất giống cá chép đến giai đoạn cá bột. Tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ nở của trứng cá cũng như tỉ lệ sống của cá bột tương đối cao (bình quân đạt từ 77%-90%). (3) Tỉ lệ cá dị hình thấp hơn các nghiên cứu của các tác giả khác khi sử dụng NNN.

            Đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu loại Khá.

                                                                                                Tin: Nguyễn Anh Thúy

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn