HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG "XÂY DỰNG BỘ TIÊU BẢN CÔN TRÙNG VÀ CỎ DẠI GÂY HẠI TRONG NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CHO GIẢNG DẠY NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU"

          Thực hiện kế hoạch Khoa học – Công nghệ năm 2016-2017, sáng ngày 15/12/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu đề tài “ Xây dựng bộ tiêu bản Côn trùng và Cỏ dại gây hại trong nông nghiệp phục vụ cho giảng dạy ngành Bảo vệ thực vật tại Trường Đại học Bạc Liêu” do ThS. Mai Như Phương và cộng sự Khoa Nông nghiệp thực hiện

          Hội đồng nghiệm thu gồm TS Trần Văn Chiêu – Trường Đại học Bạc Liêu làm Chủ tịch hội đồng, Phản biện 1 – ThS. Nguyễn Văn Bo – Chi cục Bảo vệ thực vật Bạc Liêu, Phản biện 2 – TS. Phan Hồng Thái – Hội đồng KHĐT Trường ĐHBL, Ủy viên – ThS. Đặng Nguyệt Quế, Khoa Nông nghiệp, Thư ký khoa học – ThS. Phạm Hồng Đấu, Phòng Quản lý khoa học và một số thành viên cùng tham gia hội đồng.

          Nhằm đa dạng hóa thiết bị giảng dạy thực hành ngành Bảo vệ thực vật tại Phòng thí nghiệm Khoa Nông nghiệp, nhóm tác giả đã tiến hành thu thập mẫu ngoài đồng ruộng, đem về phân loại, xử lý hóa chất và đề xuất quy trình thực hiện bộ tiêu bản mẫu vật cố định côn trùng và cỏ dại gây hại quan trọng trên lúa, hoa màu, cây ăn trái tại Bạc Liêu. Theo tác giả dung dịch đồng (được thêm vào trong quy trình nấu mẫu cỏ) giúp giữ nguyên màu xanh diệp lục tố của cỏ dại nên bộ tiêu bản về cỏ dại và côn trùng của đề tài vẫn đảm bảo đúng màu sắc ban đầu. Kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 33 hộp mẫu cỏ dại, 9 hộp mẫu côn trùng thuộc các bộ côn trùng khác nhau bao gồm bộ cánh vảy, cánh màng, cánh thẳng, cánh nửa cứng, hai cánh, vv….phục vụ chủ yếu cho việc học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên tại khoa.

 

          Đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu loại Khá

 

                                                                                          Tin Nguyễn Anh Thúy

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn