TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

           Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, ngày 27/01/2018 Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị TW6, khóa XII của Đảng cho đảng viên và viên chức nhà trường.

           Hội nghị lần thứ 6 của BCH TW khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng (gọi là các NQ TW6):

           - Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

           - Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

           - Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

           - Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chiêu, Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng nêu rõ, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết TW6 không những đòi hỏi đảng viên, viên chức của nhà trường phải nắm chắc nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

           Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên, viên chức của nhà trường tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị TW6, qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc.

           Tham gia báo cáo nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị có đồng chí Trần Văn Chiêu, bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng và đồng chí Võ Hoàng Khiêm, phó bí thư-Phó Hiệu trưởng.

           Sau hội nghị này, tùy theo cương vị công tác, nhiệm vụ được giao, đảng viên, viên chức sẽ viết thu hoạch về nhận thức của mình về các chuyên đề Nghị quyết nêu trên và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết trong công việc của đơn vị, của trường trong thời gian tới./.

                                                                                        Tin và ảnh: Phòng CTCT-QLSV

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn