CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

          Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng dạy đã trở thành hoạt động thường niên đối với Nhà trường trong công tác đảm bảo chất lượng.

          Từ ngày 16/4/2018-11/5/2018, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Đặc biệt, đây là năm học đầu tiên nhà trường triển khai lấy ý kiến sinh viên bằng phương thức online trên hệ thống “Quản lý đào tạo” của trường thay cho phương thức truyền thống là lấy bằng phiếu.

          Qua hoạt động lấy ý kiến sinh viên đã góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp cao, phương pháp giảng dạy hiện đại. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên nghiên cứu tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy. Tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Tin: Vĩnh Tuấn

Ảnh: Hữu Nghĩa

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn