ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

         Nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập và quán triệt những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bạc Liêu lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Bạc Liêu lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022, sáng ngày 12/5/2018 Đoàn trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

         Tham gia Hội nghị có hơn 300 cán bộ đoàn, gồm các đồng chí BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường Đại học Bạc Liêu, các đồng chí BCH Đoàn khoa, khối, BCH các Chi đoàn trong toàn trường, BCH các Chi hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Bạc Liêu.

         Hội nghị cũng đã được đồng chí Nguyễn Văn Trọng - UV BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Bạc Liêu, báo cáo triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nội dung tập trung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Bạc Liêu với các nội dung quan trọng như: triển khai thực hiện xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt... Đồng thời tại Hội nghị các đồng chí cán bộ đoàn cũng đã trao đổi một số nội dung trong hoạt động công tác đoàn hiện nay của trường Đại học Bạc Liêu và đã được các đồng chí BTV Đoàn trường giải đáp cũng như ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí nhằm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

         Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn. Tập trung thảo luận, xác định rõ nhiệm vụ của từng tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhằm cụ thể các nội dung của Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn đời sống thanh niên.

Nguyễn Hoàn Em

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn