GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU BẢO VỆ THÀNH CÔNG

 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

         Sáng ngày 12.07.2018 tại Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, NCS. Nguyễn Thị Kiều - Phó trưởng Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Bạc Liêu đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường, đề tài: “Nghiên cứu đặc tính thực vật, nông học và đông lạnh trái của dòng nhãn mới phát hiện trên Giồng nhãn Bạc Liêu”.

         Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ là GS, PGS, TS đến từ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khu vực miền Nam, Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Long, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, còn có các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và giảng viên quan tâm tham dự.

                Quang cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

         Kết quả Hội đồng chấm luận án đã bỏ phiếu thông qua Luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng, với số phiếu biểu quyết : 7/7 phiếu đạt (chiếm tỷ lệ 100%).

         Chủ tịch Hội đồng chấm luận án TS trao Giấy chứng nhận Hoàn thành khóa học và Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Nguyễn Thị Kiều.

         Hội đồng chấm luận án và người hướng dẫn NCS tặng hoa chúc mừng

Đại diện Lãnh đạo và giảng viên  Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng.

         Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng của NCS. Nguyễn Thị Kiều đã bổ sung thêm giảng viên có trình độ Tiến sĩ của trường Đại học Bạc Liêu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu và Bán đảo Cà Mau.          

                                                                            Tin: Nguyệt Quế

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn