NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

           Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 – 2018 về nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy tại trường Đại học Bạc Liêu và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 09 và ngày 10 tháng 7 năm 2018 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đã tổ chức nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên. Trong đó có 1 đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp và 2 đề tài Khoa học Xã hội.

           Đề tài: “Nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh có sử dụng chế phẩm sinh học trong hồ nuôi thủy sản HDPE KN 94 tại Trường Đại học Bạc Liêu” do TS Trần Văn Chiêu – Hiệu trưởng nhà trường và KS Nguyễn Việt Khởi – Công ty TNHH MTV Khôi Nguyên đồng chủ nhiệm đề tài.

  

           Đây là đề tài được Sở KH&CN Bạc Liêu cho phép thực hiện với kinh phí thực hiện vượt mức quy định để nhà trường từng bước được bổ sung cơ sở vật chất phục vụ  cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Đề tài đã xây dựng được quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng với mật độ cao, tôm thẻ chân trắng thích nghi tốt và tăng trưởng nhanh, cho năng suất cao khi nuôi trong hồ nuôi thủy sản HDPE KN 94. (100 m3) có sử dụng chế phẩm sinh học, qua đó góp phần đa dạng mô hình nuôi đối tượng thủy sản tại Bạc Liêu và trong khu vực.

           Đề tài “Giải pháp nâng cao sự tham gia tự nguyện bảo hiểm toàn diện trong sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, do TS Võ Hoàng Khiêm làm chủ nhiệm đề tài.

 

           Nhằm đảm bảo cho người dân, người lao động hạn chế được phần nào những thiệt hại do bị tai nạn, ốm đau, và những rủi ro trong cuộc sống, BHXH, BHYT đều đã được thực hiện ở các nước và được coi như là quyền của con người. Tuy nhiên, đối tượng được bảo hiểm và phạm vi bảo đảm cho các rủi ro còn rất hạn hẹp, đặc biệt là Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên, về nguyên tắc đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện nhưng qua kết quả nghiên cứu cho thấy là không hoàn toàn được tự nguyện. Nghiên cứu đã xây dựng được hệ thống các giải pháp nâng cao để nâng cao sự tham gia tự nguyện bảo hiểm toàn diện trong học sinh, sinh viên tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

           Đề tài: “Giải pháp thúc đẩy sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường  Đại học Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay” do ThS Phạm Đình Trí – Phòng QLKH&HTQT làm chủ nhiệm đề tài.

           Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH)  trong sinh viên mang đến nhiều lợi ích như: kích thích tính sáng tạo, khả năng tư duy độc lập của sinh viên; phục vụ tốt cho nhiệm vụ đào tạo trong trường đại học, là một phương pháp tốt để “biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo”; hình thành cho sinh viên kỹ năng đáp ứng với những yêu cầu thực tế đặt ra trong cuộc sống, đặc biệt đối với sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.

 

           Với mục tiêu xác định khả năng tham gia đề tài NCKH trong sinh viên trường Đại học Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay và xây dựng giải pháp thúc đẩy hoạt động này. Đề tài đã xác định được các nhóm nhân tố tác động đến khả năng tham gia NCKH của sinh viên, qua đó xây dựng được 3 nhóm giải pháp để thúc đẩy hoạt động này bao gồm: (1) Nhóm giải pháp hình thành thái độ đúng đắn cho sinh viên; (2) Nhóm giải pháp bồi dưỡng các kỹ năng NCKH cho sinh viên; (3)Nhóm giải pháp tạo môi trường học thuật nghiên cứu.

Tin và ảnh: Phạm Hồng Đấu

Phòng QLKH&HTQT.

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn