ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA 12)

          Vào chiều ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường CS2, Đảng bộ trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Quán triệt các Nghị quyết TW7 – Khóa 12 của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động; các đồng chí UVBCH Đoàn TN, hội sinh viên.

         Hội nghị đã được nghe NGƯT. TS Trần Văn Chiêu, Bí thư Đảng ủy; TS. Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

         Sau Hội nghị, các đồng chí tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.    

Tin và Ảnh: N.H

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn