HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019

       Chiều ngày 5 tháng 12 năm 2018, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2018-2019

 

       Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị có sự tham dự của :

       - TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó hiệu trưởng;

       - TS. Trần Mạnh Hùng – Phó hiệu trưởng;

       - NCS. Ngô Trúc Phương – Chủ tịch Công đoàn;

       - ThS. Trịnh Hoàng Sơn – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân.

       Hội nghị đã nghe TS Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường trong năm học 2017-2018 và Báo cáo phương hướng trong năm học 2018-2019. ThS. Trịnh Hoàng Sơn – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo giám sát năm học 2017-2018, phương hướng năm 2018-2019, các đề xuất kiến nghị của Ban Thanh tra Nhân dân. TS. Trần Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng, trình bày tổng hợp giải trình các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức và người lao động.

       Sau khi nghe xong các báo cáo, nhiều ký kiến đã được các cán bộ, viên chức và người lao động đặt ra tại Hội nghị, các nhóm ký kiến xoay quanh các vấn đề như: Công tác bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ; công tác tài chính; công tác nghiên cứu khoa học; các chế độ chính sách…

       Đoàn Chủ tịch có sự tham dự của Ban Giám hiệu Nhà trường đã giải trình trực tiếp tại Hội nghị, các vấn đề khác sẽ tiếp tục trả lời bằng văn bản gửi cho từng cá nhân, đơn vị.

       Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và thực hiện quyền dân chủ rộng rãi, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Nghị quyết Hội nghị được 100% đại biểu tán thành thông qua và đưa vào thực hiện trong năm học 2018-2019.

       Bà Ngô Trúc Phương – Chủ tịch CĐ và TS. Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng đã tiến hành ký Hợp đồng trách nhiệm giữa Ban Giám hiệu và Công đoàn cơ sở Trường.

       Năm học 2018-2019 là năm học bản lề tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Trường nghiệm kỳ 2015-2020, năm học hết sức quan trọng và ý nghĩa. Cần sự đoàn kết một lòng cùng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin và Ảnh:N.H

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn