TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TRAO QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

        Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2018, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức buổi Trao Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý đơn vị.

        Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng thông qua Quyết định bổ nhiệm.

        Theo đó, Ông Trần Nhật Bằng – Phó Trưởng khoa Kinh tế được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

        Ông Trần Nhật Bằng trình độ chuyên môn thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức vụ Phó trưởng khoa từ năm 2011, được bổ nhiệm lại vào năm 2016, là một trong những cán bộ trẻ được quy hoạch và đào tạo dự nguồn quản lý từ những năm đầu tiên Trường mới thành lập.

        Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm của các đơn vị trong nhà trường. Công tác quản lý hành chính, quản trị trong phạm vi toàn trường. Xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động của nhà trường.Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác tổ chức và cán bộ, quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động

Phòng CTCT-QLSV

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn