Các hoạt động nổi bật

Các chủ đề sinh hoạt CLB Nói Tiếng Anh

Danh sách chủ đề sinh hoạt của CLB

 

(cập nhật định kỳ)

 

 

Family

Movie

Stay Healthy

Work

Travel

How to be a sweet darling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn