Các hoạt động nổi bật

Kế hoạch hoạt động CLB Tiếng Anh năm học 2016-2017

files/KHOA KINH TE-LUAT/CHU DE SINH HOAT CLB TIENG ANH/Ke_hoach_hoat_dong_CLB_Tieng_Anh.pdf

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn