Trang chủ

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Download Báo cáo


HỘI THẢO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

   Thực hiện Kế hoạch năm học 2015-2016 của trường Đại học Bạc Liêu, nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Bạc Liêu trong thời gian tới, chiều ngày 30 tháng 03 năm 2016, tại Hội trường lầu III, Trung tâm TTTV, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức "Hội thảo đảm bảo chất lượng giáo dục" năm học 2015-2016.

 

 

Xem tiếp...


KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

 

 


THÔNG BÁO

V/v khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên

    

             Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-ĐHBL ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu về việc khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

             Tổ ĐBCLGD đã thiết kế Biểu mẫu khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên và liên kết với website của nhà trường để tiến hành khảo sát trực tuyến            

            Để hoạt động khảo sát được triển khai đến các cựu sinh viên và thu thập được nhiều dữ liệu về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Tổ ĐBCLGD đề nghị các đơn vị thông tin đến các cựu sinh viên (mà đơn vị có thể liên hệ được) địa chỉ truy cập của Biểu mẫu nêu trên.

            Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì xin liên hệ Tổ ĐBCLGD qua số điện thoại: 0781.2210653.

            Vì sự phát triển của Nhà trường, mong các đơn vị nhiệt tình phối hợp./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục

Điện thoại: 07812210653