• Chi bộ phòng Đào tạo...

  Thứ hai, 30 Tháng 11 -0001 00:00
 • Chi bộ phòng Đào tạo...

  Thứ sáu, 13 Tháng 11 2015 06:20
 • Chi bộ phòng Đào tạo...

  Thứ tư, 14 Tháng 10 2015 08:44
 • Đại hội chi bộ phòng...

  Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 07:27
 • Chi bộ phòng Đào tạo...

  Thứ năm, 05 Tháng 2 2015 09:47

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0781.3.822653; Email: mail@blu.edu.vn