CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

          Phòng Tổ chức - Cán bộ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác tổ chức và cán bộ, quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động.

 


 

NHÂN SỰ

 

STT Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Địa chỉ E-Mail

Ghi chú

01  La Văn Chương Phó trưởng phòng Cử nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

02

Phan Hoàng Phương

Cán bộ

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

03

 Nguyễn Hải Âu

Cán bộ Cử nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

04

 Mai Diễm Hương

Cán bộ Cử nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn