Thông tin Khoa học – Giáo dục Trường Đại học Bạc Liêu (ISSN: 2354-0893) đã được phát hành từ năm 2009 đến nay. Ban Biên tập chân thành cảm ơn các tác giả trong và ngoài Trường đã gửi bài viết cho Thông tin Khoa học – Giáo dục Trường trong thời gian qua.

Với mục tiêu trở thành một địa chỉ cho các giảng viên và sinh viên của Trường, của các trường bạn, các cơ quan trong và ngoài Tỉnh trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, công bố kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục…

Nội dung của Thông tin Khoa học – Giáo dục bao gồm các chuyên mục:

1. Thông tin – sự kiện

Gồm các tin, các sự kiện hoạt động lớn của Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các gương điển hình cá nhân, tập thể …

2. Trao đổi – tham khảo

Gồm các bài tham khảo, những ý kiến trao đổi trong các lĩnh vực quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, công tác giảng dạy …

3. Nghiên cứu khoa học

Gồm các bài nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học nông nghiệp, quản lý giáo dục, công tác kiểm định chất lượng …

Ban Biên tập mong nhận được bài viết của các tác giả trong và ngoài Trường, và các Cộng tác viên.

Bài viết xin được gửi về Phòng Quản lý khoa học (file mềm), Trường Đại học Bạc Liêu, số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Trân trọng!