CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

     Ngày 22/01/2016, Chi bộ Đào tạo đã tổ chức kết nạp cho đồng chí Nguyễn Thành Khoắn hiện công tác tại phòng Đào tạo vào Đảng cộng sản Việt Nam.

     Chi bộ Đào tạo hiện có 14 đảng viên (11 đảng viên chính thức,  3 đảng viên dự bị) hiện nay đang công tác tại 3 đơn vị trực thuộc Trường:

          - Phòng Đào tạo: 10 đảng viên

          - Trung tâm Thông tin – Thư viên: 02 đảng viên

          - Cơ sở Thực hành sư phạm Mầm Non: 02 đảng viên     

     Trong thời gian qua, Chi bộ Đào tạo liên tục được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn