Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng và phát triển du lịch Homestay tại Giồng Nhãn - thành phố Bạc Liêu” phòng Quản lý khoa học 177
Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng bộ tiêu bản cố định của một số bệnh hại phổ biến trên lúa, rau màu và cây ăn trái tại Bạc Liêu” phòng Quản lý khoa học 201
Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng gây hại của 10 chủng vi khuẩn (Xanthamonas oryzae pv.oryzae) gây bệnh cháy bìa lá trên 8 giống lúa trong vụ Đông Xuân năm 2015-2016 tại tỉnh Bạc Liêu” phòng Quản lý khoa học 152
Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường "Giải pháp quản lý đào tạo và bồi dưỡng giảng viên khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu" phòng Quản lý khoa học 176
Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm tuyển sinh tại Trường Đại học Bạc Liêu” phòng Quản lý khoa học 166
Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xác định hàm lượng Vitamin A, C có trong lá và quả dâu da xoan (Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu” phòng Quản lý khoa học 212
Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xác định quy trình thực hiện tiêu bản cơ thể học bộ xương chó (Cannis familiaris)” phòng Quản lý khoa học 229
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2016-2017 phòng Quản lý khoa học 1069
Đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Đặc trưng và giá trị của lễ hội vùng ven biển Bạc Liêu” phòng Quản lý khoa học 435
Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của bốn giống Lan Dendrobium trên năm công thức giá thể khác nhau trồng tại TP. Bạc Liêu” phòng Quản lý khoa học 1020

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn