Các hoạt động nổi bật

Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2015-2016, ngày 25/5/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ chuyên gia cố vấn học tập cho sinh viên trường Đại học Bạc Liêu” do ThS. Trương Xuân Hạnh – Khoa Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu gồm ThS. Thái Kinh Luân - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu làm Chủ tịch hội đồng, TS. Ngô Đức Lưu – Khoa Công nghệ thông tin – Phản biện 1, ThS. Huỳnh Huy Tuấn – Khoa Công nghệ thông tin - Phản biện 2, Ông Nguyễn Tiến Thành –Phòng Đào tạo - Ủy viên, ThS. Nguyễn Hoàng Hôn – Khoa Công nghệ thông tin – Thư ký và một số thành viên cùng tham gia hội đồng.

Đề tài đi sâu phân tích công việc của cố vấn tại trường Đại học Bạc Liêu, đưa ra các quyết định nhằm trả lời các câu hỏi sinh viên đặt ra đối với hệ thống bằng cách tự động, đáp ứng hai yêu cầu cơ bản của công tác cố vấn học tập như: tư vấn điều kiện tốt nghiệp, tư vấn cảnh báo học vụ. Tác giả xây dựng hệ thống tư vấn thực hiện trên máy đơn.Theo tác giả đề tài, đã có nhiều nghiên cứu, thiết kế phần mềm hữu ích phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng nhưng việc xây dựng hệ chuyên gia tư vấn sinh viên trường Đại học Bạc Liêu là đề tài mới, chưa có tác giả nghiên cứu. Công tác cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ, vì cố vấn học tập là một mắc xích then chốt duy trì thực hiện có hiệu quả trong xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường – sinh viên – doanh nghiệp tuyển dụng. Cố vấn học tập đồng hành cùng sinh viên thực hiện các nhiệm vụ cố vấn trong suốt quá trình học tập (tư vấn, định hướng quá trình học tập của sinh viên trong thời gian học tại trường, giám sát quá trình học tập của sinh viên, vv….). Tác giả xem xét hai mặt của công tác tư vấn học tập cho sinh viên bao gồm thuận lợi cũng như những bất cập khó khăn như tính kịp thời và ổn định của giảng viên cố vấn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý, môi trường, thời gian; chi phí đào tạo người cố vấn mới. Do đó, việc xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ công tác cố vấn học tập, từng bước đưa tin học hóa vào nghiệp vụ là một yêu cầu cấp thiết.

 

Đề tài được Hội đồng đánh, giá nghiệm thu đạt loại Khá.

                                                                                                                                                                                Tin: Nguyễn Anh Thúy

 

 

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn