Các hoạt động nổi bật

Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu:

      Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2015 – 2016, sáng Ngày 27/6/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu” do TS. Trần Mạnh Hùng và ctv, Trường Đại học Bạc Liêu làm chủ nhiệm đề tài.

         Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Trần Văn Chiêu, Trường Đại học Bạc Liêu – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Hứa Bích Thủy, Khoa Sư phạm – Phản biện 1; ThS. Hồ Thúy Hằng, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Bạc Liêu – Phản biện 2; ThS. Nguyễn Văn Trọng, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Bạc Liêu - Ủy viên Hội đồng; ThS. Trịnh Hữu Lực, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Bạc Liêu – Thư ký và một số thành viên cùng tham gia Hội đồng.

           Năng lực tự học của sinh viên bao gồm tổng hợp cả 3 yếu tố: nhận thức, thái độ và kĩ năng tự học. Với 9 thành tố cấu thành nên năng lực tự học bao gồm: (1) Điểm trung bình (ĐTB) nhận thức về tự học, (2) ĐTB của thái độ đối với việc tự học, (3) ĐTB của kỹ năng lập kế hoạch, (4) ĐTB của kỹ năng đọc sách,(5) ĐTB kỹ năng nghe bài giảng, (6) ĐTB của kỹ năng ghi bài, (7) ĐTB của kỹ năng làm việc nhóm, (8) ĐTB của kỹ năng giải quyết vấn đề, (9) ĐTB của kỹ năng kiểm tra kết quả tự học.

           Kết quả nghiên cứu trên mô hình hồi quy tuyến tính bội cho thấy kỹ năng tự học của sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu viên bị tác động bởi các yếu tố: (1) Năng lực ngoại ngữ; (2) Hình thức giảng dạy của giảng viên; (3) Điều kiện về cơ sở vật chất của Trường. Qua đó,  đề tài nghiên cứu xây dựng biện pháp bao gồm 2 nhóm nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên: Nhóm biện pháp tác động bên trong và Nhóm biện pháp tác động bên ngoài. Các biện pháp cụ thể: (1) Hoàn thiện công tác cố vấn học tập; (2): Tăng cường tổ chức báo cáo gương điển hình; (3): Tổ chức các báo cáo chuyên đề tự học; (4): Tăng cường tổ chức các Câu lạc bộ học tập; (5): Bổ sung kỹ năng tự học trong mục tiêu bài giảng; (6): Hướng dẫn sinh viên kỹ năng tự học môn học; (7): Tăng cường kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu tự học; (8) Tăng cường hình thức dạy học trực tuyến; (9): Tinh giản chương trình; (10) Hình thành phòng tự học, khu tự học; (11) Hiện đại hóa Trung Tâm Thông tin Thư viện.

          Kết quả đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại: Khá.

Tin: Phạm Hồng Đấu

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn