Các hoạt động nổi bật

Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường "Giải pháp quản lý đào tạo và bồi dưỡng giảng viên khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu"

       Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2015 – 2016, sáng ngày 20/12/2016, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài: “Giải pháp quản lý đào tạo và bồi dưỡng giảng viên khoa sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu” do ThS. Huỳnh Xuân Phát - Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu làm chủ nhiệm đề tài.

         Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Trần Mạnh Hùng, Trường Đại học Bạc Liêu – Chủ tịch Hội đồng; TS. Tiền Hải Lý, Khoa Nông nghiệp – Phản biện 1; ThS. Đặng Trung Thắng, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Bạc Liêu – Phản biện 2; TS. Ngô Đức Lưu, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bạc Liêu - Ủy viên Hội đồng; ThS. Võ Mỹ Hạnh - Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Kinh tế-Luật, Trường Đại học Bạc Liêu – Thư ký và một số thành viên cùng tham gia Hội đồng.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

        Với mục tiêu xác định các yếu tố tác động đến thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên trong khoa Sư phạm - Trường Đại học Bạc Liêu, đề tài đã đề ra hệ thống những giải pháp đào tạo và bồi dưỡng giảng viên Khoa Sư phạm nhằm vào các mục tiêu: Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; Nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của Tổ - Bộ môn; Nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn định kỳ của Khoa, tạo ra các phong trào thi đua nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của giảng viên; Nâng cao đời sống giảng viên; Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất; Nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ cho giảng viên; Nâng cao chất lượng đào tạo, để cung cấp nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giảng viên, định lượng trong công tác thi đua, có lộ trình quy định bắt buộc giảng viên trở thành giảng viên chính và giảng viên cao cấp. Qua đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, và giảng viên. Đề tài cũng đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên của các trường đại học và cao đẳng.

               Kết quả đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại: Khá.

Tin: Phạm Hồng Đấu

 

 

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn