Các hoạt động nổi bật

Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng gây hại của 10 chủng vi khuẩn (Xanthamonas oryzae pv.oryzae) gây bệnh cháy bìa lá trên 8 giống lúa trong vụ Đông Xuân năm 2015-2016 tại tỉnh Bạc Liêu”

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2015-2016, ngày 23/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng gây hại của 10 chủng vi khuẩn (Xanthamonas oryzae pv.oryzae) gây bệnh cháy bìa lá trên 8 giống lúa trong vụ Đông Xuân năm 2015-2016 tại tỉnh Bạc Liêudo ThS Trần Thị Mil và ThS. Mai Như Phương– Khoa Nông nghiệp thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm TS. Phan Hồng Thái – Trường Đại học Bạc Liêu làm Chủ tịch hội đồng, Phản biện 1 –ThS. Nguyễn Văn Bo – Chi cục BVTV Bạc Liêu, Phản biện 2 –ThS. Đặng Nguyệt Quế– Khoa Nông nghiệp, Ủy viên – ThS. Nguyễn Văn Lực –Chi cục BVTV Huyện Hòa Bình-Bạc Liêu, Thư ký khoa học – ThS. Phạm Hồng Đấu – Phòng Quản lý khoa học

  

Cháy bìa lá là đối tượng bệnh gây hại quan trọng, do vi khuẩn gây ra nên thường khó phòng trị. Việc khống chế tốt bệnh cháy bìa lá vẫn đang là vấn đề khó khăn cho nông dân. Nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện 4 nội dung nghiên cứu trong vụ lúa Đông Xuân năm 2015-2016 tại tỉnh Bạc Liêu: (1) thu thập các nguồn vi khuẩn gây bệnh phân bố ở các địa phương khác nhau để tìm ra khả năng gây hại của 10 chủng vi khuẩn phục vụ cho công tác phòng trị; (2) Đánh giá khả năng gây hại của 10 chủng vi khuẩn gây bệnh trên 8 giống lúa khác nhau (giống OM6976, OM7347, 4900, IR50404, OM5451, OM2517, RVT, Tài nguyên Chợ Đào); (3) Khảo sát khả năng đối kháng của 6 loại thuốc hóa học và vôi với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae trong điều kiện in vitro; (4) Đánh giá hiệu quả phòng trị của 3 loại thuốc có hiệu quả tốt nhất lên vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Kết quả nghiên cứu cho thấy

- Chủng vi khuẩn gây bệnh Cháy bìa lá tại Phước Long là chủng gây hại nặng nhất (23,8%) trên giống lúa OM5451. Giống lúa OM7347 là giống có tỉ lệ bệnh cao nhất (25,6%) tại thời điểm 14 sau ngày lây bệnh

- Hiệu quả khả năng đối kháng của một số thuốc hóa học và vôi với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae trong điều kiện in vitro thời điểm 7 ngày sau khi thử nghiệm thức 6 (thuốc Biomycine) – có bán kính vòng vô khuẩn cao nhất 1,56cm so với các nghiệm thức còn lại.

- Đánh giá hiệu quả phòng trị 3 loại thuốc hóa học (Staner, Physan, Biomycine) và vôi với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae  trong điều kiện nhà lưới cho thấy thuốc Biomycine vô hiệu đối với chủng vi khuẩn này.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của đề tài. Đề tài được xếp loại Khá.     

                                                                                                                                          Tin và ảnh: Nguyễn Anh Thúy

       

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn